Báo cáo triển vọng đa dạng sinh học toàn cầu lần thứ ba

Báo cáo triển vọng đa dạng sinh học toàn cầu lần thứ 3

Cuốn sách đưa ra cho xã hội loài người những lựa chọn sống còn. Một mặt, nó cảnh báo rằng tính đa dạng của các sinh vật sống đang tiếp tục bị suy giảm do tác động của con người. Các áp lực gây mất đa dạng sinh học không những không suy giảm mà trong nhiều trường hợp còn đang tăng lên nhanh chóng. Hậu quả của sự suy giảm này  tồi tệ hơn hơn chúng ta đã nghĩ, và đặt khả năng tiếp tục cung cấp các dịch vụ sống còn của hệ sinh thái vào tình trạng không chắc chắn. Người nghèo sẽ phải chịu thiệt thòi lớn từ những thay đổi thảm khốc của hệ sinh thái trong một vài thập niên tới, nhưng sau đó sự thay đổi này sẽ gây tổn hại đến toàn xã hội.

Mặt khác, báo cáo cũng chứa đựng thông điệp của hi vọng. nhiều giải pháp nhằm ngăn chặn suy giảm đa dạng sinh học được chỉ ra hơn trong các nghiên cứu trước đây. các hoạt động bảo tồn và sử dụng bền vững tài nguyên đa dạng sinh học được đưa ra sẽ góp phần cải thiện tình hình một cách đáng kể. Chúng sẽ giúp mang lại lợi ích cho con người trên nhiều khía cạnh – thông qua việc cải thiện sức khoẻ, đảm bảo an ninh lương thực và giảm nghèo. các hoạt động này cũng sẽ giúp duy trì được tính đa dạng của tự nhiên điều mà theo nhiều hệ thống niểm tin và chuẩn mực đạo đức là có giá trị nội tại. chúng cũng sẽ giúp làm chậm lại quá trình biến đổi khí hậu thông qua việc duy trì khả năng hấp thụ và lưu giữ các-bon của các hệ sinh thái; và giúp chúng ta thích nghi với biến đổi khí hậu thông qua tăng cường khả năng phục hồi và làm giảm tính sẽ nguy cấp của hệ sinh thái.

Tiến hành các hoạt động giúp duy trì và phục hồi các hệ sinh thái và các chức năng của hệ sinh thái thông qua bảo tồn đa dạng sinh học; cùng với việc cung cấp cơ sở hạ tầng thiên nhiên cho xã hội loài người, có thể mang lại giá trị kinh tế hàng tỷ đô la một năm. Nghiên cứu khoa học mới nhất đã khẳng định mạnh mẽ rằng: quản lý, bảo tồn và sử dụng khôn khéo đa dạng sinh học chính là sự đầu tư khôn ngoan và hiệu quả nhất cho an ninh kinh tế và xã hội, cũng như cho việc giảm rủi ro cho cộng đồng toàn cầu. Cuốn sách này cũng chỉ ra rằng những nỗ lực từ trước đến nay là chưa đủ để giảm thiểu đáng kể tốc độ mất đa dạng sinh học, đồng thời phân tích về nguyên nhân của sự mất mát này; cũng như đánh giá khả năng của những thay đổi trong thời gian dài và không thể đảo ngược của hệ sinh thái do các xu hướng và các tác động hiện tại; và đưa ra kết luận rằng các hành động ứng phó được phối hợp và định hướng tốt, kết hợp với các hành động ở các cấp độ phù hợp sẽ giảm thiểu được các áp lực trực tiếp lên đa dạng sinh học cũng như tác nhân đằng sau chúng, về lâu về dài có thể ngăn chặn hoặc đảo ngược sự suy giảm đa dạng sự sống trên trái đất.

Các hành động sẽ được thực hiện trong hai thập kỷ tới sẽ xác định rõ liệu điều kiện môi trường ổn định trong hơn 10.000 năm qua còn có thể được tiếp tục duy trì trong thế kỷ này không. Nếu chúng ta không  tận dụng cơ hội này, nhiều hệ sinh thái trên trái đất sẽ dịch chuyển sang tình trạng mới, chưa từng có, khi đó khả năng cung cấp cho nhu cầu của thế hệ hiện tại và tương lai là điều khó có thể đảm bảo. 

Báo cáo chi tiết…