Một số đánh giá tác động môi trường kinh tế xã hội của chính sách buôn bán động thực vật hoang dã tại Việt Nam

Đây là báo cáo tư vấn của dự án “Nâng cao năng lực quốc gia trong đánh giá các chính sách buôn bán động, thực vật hoang dã nhằm hỗ trợ Công ước về Buôn bán Quốc tế Các loài Động, Thực vật bị Đe dọa” do Cộng đồng Châu Âu (EU) và Mạng lưới Học viện Quốc tế Geneva (GIAN) tài trợ, thông qua Chương trình Môi trường của Liên Hợp Quốc (UNEP) và Ban Thư ký của CITES […]

» Read more