Quản lý tài nguyên nước dựa vào cộng đồng ở Việt Nam “Nghiên cứu tài liệu về kinh nghiệm và mô hình thành công”

Nhóm nghiên cứu:  Nguyễn Việt Dũng, Nguyễn Danh Tĩnh Tóm tắt Việt Nam đã có lịch sử lâu dài về sự tham gia của cộng đồng trong quản lý tài nguyên nước ở khắp nhiều nơi trong nước, cả ở vùng đồng bằng và vùng cao, thể hiện dưới nhiều mô hình và cách thức khác nhau, phục vụ cho mục đích lấy nước sinh hoạt và tưới tiêu đồng ruộng. Các mô hình truyền thống về quản lý tài nguyên nước dựa vào […]

» Read more

Tổ chức quản lý lưu vực sông ở Việt Nam “Quyền lực và thách thức”

Nhóm biên soạn: TS. Đào Trọng Tứ, Nguyễn Việt Dũng, Nguyễn Hải Vân Mở đầu Tài nguyên nước (TNN) trên các lưu vực có vai trò đặc biệt quan trọng đối với phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an ninh lương thực, sinh kế, bảo vệ môi trường, ổn định chính trị và an ninh quốc phòng của từng quốc gia và khu vực. Nhận định này đã được thừa nhận rộng rãi, dựa trên những trải nghiệm trong quá khứ […]

» Read more

Chiến lược bảo vệ Môi trường quốc gia đến năm 2020 tầm nhìn năm 2030

Giới thiệu Sau hơn 20 năm thực hiện công cuộc đổi mới, bước vào thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đất nước ta đã đạt được những thành quả quan trọng về phát triển kinh tế, xã hội. Nền kinh tế giữ được sự tăng trưởng, công tác giảm nghèo được đẩy mạnh, đất nước đã thoát khỏi tình trạng kém phát triển. Tuy nhiên, cùng với những kết quả đạt được, môi trường nước ta cũng đã […]

» Read more

Chiến lược quản lý hệ thống khu bảo tồn thiên nhiên Việt Nam đến năm 2010

Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam nằm trong vành đai nhiệt đới Bắc bán cầu, thuộc vùng Đông Nam á. Phần đất liền của Việt Nam nằm trong khoảng 8o02/ – 230 23/ vĩ độ Bắc và từ 102008/ – 109028/ kinh độ Đông. Tổng diện tích tự nhiên trên đất liền vào khoảng 329.241km2. Lãnh hải rộng gấp nhiều lần phần diện tích trên đất liền do có thềm lục địa rộng lớn. 75% diện tích […]

» Read more

CHIẾN LƯỢC LÂM NGHIỆP QUỐC GIA GIAO ĐOẠN 2006-2020

Việt nam đã từng là một đất nước có diện tích rừng lớn, rừng là tài nguyên quý báu của đất nước. Rừng là một bộ phận quan trọng của môi trường sinh thái có vai trò quan trọng trong bảo vệ môi trường sống như:sinh thuỷ, điều hoà nguồn nước, chống xói mòn, hạn chế lũ lụt, điều hoà không khí, hấp phụ khí CO2, bảo tồn đa dạng sinh học…, tác dụng bảo vệ môi trường chẳng những […]

» Read more