NHÌN LẠI CUỘC TỔNG KẾT NGHIÊN CỨU VỀ TỘC NGƯỜI Ở VIỆT NAM TỪ NĂM 1980 ĐẾN NAY VÀ ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU TRONG THỜI GIAN TỚI

Đây là bài viết này của PGS.TS Vương Xuân Tình được đăng trên Tạp chí Dân tộc học, Số 1&2 (số chuyên đề) năm 2016, và được Website của Khoa Nhân học – Trường Đại học KHXH và NV Hà Nội đăng lại. Cuộc tổng kết đã nêu có sự đóng góp của nhiều thế hệ cán bộ ngành dân tộc học/ nhân học Việt Nam. được trích trong trang:http://nhanhoc.edu.vn Xin đăng lại trên website này người nào quan tâm […]

» Read more