Tổng luận Nghiên cứu tộc người và một số vấn đề về dân tộc ở Việt Nam từ năm 1986 đến nay

PGS.TS. VƯƠNG XUÂN TÌNH Cũng như các quốc gia đa tộc người khác, ở Việt Nam, vấn đề dân tộc có vị trí rất quan trọng, cả trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như trong xây dựng và bảo vệ đất nước. Bởi vậy, sau hòa bình được lập lại ở miền Bắc không lâu, vào đầu những năm 60 của thế kỷ XX, ngành Dân tộc học Việt Nam đã ra đời. Từ thập niên […]

» Read more

Vai trò của kiến thức bản địa trong quản lý đất ngập nước

Đây là một báo cáo nghiên cứu về các vài trò của kiến thức bản địa, còn gọi là kiến thức địa phương, hay kiến thức truyền thống được áp dụng trong thực tế cho việc quản lý các vùng đất ngập nước. Đây là một báo cáo hay và có nhiều thông tin do nhóm nghiên cứu tài nguyên thiên nhiên và đất Ngập nước nghiên cứu và viết năm 2002. Cho đến nay vẫn có nhiều giá trị […]

» Read more

Kiến thức bản địa trong quản lý và sử dụng thực vật lâm sản ngoài gỗ của cộng đồng người Vân Kiều ở thôn Là Tó, xã Húc Nghì, huyện Đa Krông, tỉnh Quảng Trị

Th.S. Hàn Tuyết Mai Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường, ĐHQGHN Mở đầu Trong những năm gần đây, vai trò quan trọng của người dân bản địa cùng với kiến thức trong quản lý và bảo tồn tài nguyên thiên nhiên ngày càng được thừa nhận nhiều hơn. Kiến thức bản địa được coi là hệ thống kiến thức của các dân tộc bản địa, hoặc của một cộng đồng dân tộc (Warren, 1995) tồn tại và […]

» Read more

Văn hóa lễ hội tạ ơn rừng thiêng tại Sơn La

Ở nơi quanh năm mây phủ trắng rừng, Lao Chải (có nghĩa là bản già) đang lưu truyền một phong tục đặc biệt – lễ Gà Ma Dó cúng rừng đầu năm. Còn rừng thì sống, mất rừng là mất tất cả. Suy nghĩ đó xuyên suốt mọi hành động của người dân với rừng… Không còn nhớ phong tục kỳ bí ở khu rừng thiêng này có từ đời nào, người Hà Nhì ở Lao Chải (xã Ý Tý, […]

» Read more

Đánh giá và thực hiện quy ước bảo vệ phát triển rừng trong cộng đồng dân cư thôn, làng, bản, ấp.

Đặt vấn đề Rừng là một bộ phận của môi trường sống, là tài nguyên quý giá của đất nước, có khả năng tái tạo rất phong phú, đa dạng, có giá trị to lớn nhiều mặt đối với nền kinh tế quốc dân, văn hoá cộng đồng, du lịch sinh thái, nghiên cứu khoa học, an ninh quốc gia và chất lượng sống của cả dân tộc. Việc bảo vệ và phát triển tài nguyên rừng là trách nhiệm […]

» Read more

ĐIỀU TRA NGHIÊN CỨU KIẾN THỨC BẢN ĐỊA VỀ QUẢN LÝ, PHÁT TRIỂN TÀI NGUYÊN RỪNG

Đỗ Đình Sâm, chủ biên Đặng Kim Khánh An Văn Bảy 1.1 Đặt vấn đề: Rừng cộng đồng và quản lý cộng đồng các loại rừng được nhiều nước trong khu vực Châu á quan tâm. ở nước ta vấn đề này đã được chú ý nghiên cứu và tiến hành thực hiện tại một số vùng núi và trong một số dự án quốc tế. Rừng cộng đồng và quản lý cộng đồng  các lọai rừng mở ra triển […]

» Read more

Phương thức quản lý rừng cộng đồng: tiếp cận dựa trên quyền

Trong khuôn khổ dự án “Xây dựng năng lực quản lý rừng dựa vào cộng đồng tại Thừa Thiên – Huế và Quảng Nam: tiếp cận dựa trên quyền của người dân”, được sự hỗ trợ về tài chính của Tổ chức Rosa Luxemburg Stiftung Việt Nam, Trung tâm Phát triển Sáng kiến Cộng đồng và Môi trường (C&E) phối hợp Chi hội bảo tồn thiên nhiên Thừa Thiên – Huế (NC) và Chi Cục Kiểm lâm Quảng Nam, đã […]

» Read more