Ứng dụng GIS vào thu gom chất thải rắn tại quận 11 Thành phố HCM

Quận 11, TP.HCM, đã xây dựng cơ sở dữ liệu hệ thống thông tin địa lý (GIS) nhằm hỗ trợ đắc lực công tác quản lý chất thải rắn và quy hoạch các tuyến thu gom. Quản lý sát sườn Việc thu gom chất thải rắn trên địa bàn Q.11 trước nay chủ yếu do khoảng 200 công nhân thu gom rác dân lập đảm nhiệm với khoảng 170 tuyến theo hình thức “da beo” (chỗ có chỗ không) với […]

» Read more

Hội thảo: Ứng dụng GIS toàn quốc 27/10/2018

Chủ đề :  Hướng tới đô thị thông minh Thời gian: 27/10/2018 Địa điểm : Viện Địa lý Tài nguyên TPHCM, số 1 Mạc Đĩnh Chi, Q.1, TPHCM Royal Hotel Saigon (KS Kim Đô), số 133 Nguyễn Huệ, Q.1, TPHCM Tiếp nối thành công Hội thảo “Ứng dụng GIS toàn quốc 2017” đã được tổ chức tại Trường Đại học Quy Nhơn và các lần hội thảo trước đó, Hội thảo “Ứng dụng GIS toàn quốc 2018” dự kiến sẽ tổ chức […]

» Read more

Ứng dụng công nghệ GIS trong công tác lập quy hoạch

1. Khái niệm công nghệ GIS Hệ thống thông tin địa lí – GIS (Geographic Information System) là một phương pháp để lập bản đồ và phân tích các sự vật, hiện tượng trên trái đất. Công nghệ GIS kết hợp các thao tác dữ liệu thông thường và các phép phân tích thống kê, phân tích địa lí và hình ảnh được cung cấp duy nhất từ các bản đồ. 2. Những hạn chế của phương pháp lập quy […]

» Read more

Công nghệ số và GIS trong quy hoạch & quản lý đô thị

(Tạp chí Kiến trúc Việt Nam) – Công nghệ số nói chung trong đó bao gồm hệ thống thông tin địa lý (GIS) là một công cụ hữu ích trong việc tích hợp hệ thống cơ sở dữ liệu gắn kết với bản đồ, tiến bộ này đã được áp dụng rộng rãi tại nhiều nước phát triển. Việc áp dụng hệ thống GIS vào lĩnh vực quy hoạch xây dựng sẽ giúp đổi mới, nâng cao hiệu quả công […]

» Read more

Ứng dụng GIS trong quản lý và phát triển đô thị

GIS được thiết kế như một hệ thống quản lý dữ liệu không gian có nhiều ứng dụng trong việc phát triển đô thị và môi trường tự nhiên như quy hoạch đô thị, quản lý nhân lực, nông nghiệp, điều hành hệ thống công ích, lộ trình, nhân khẩu, bản đồ, giám sát vùng biển, cứu hoả và bệnh tật. Trong phần lớn các lĩnh vực này, GIS đóng vai trò như là một công cụ hỗ trợ quyết […]

» Read more