Liên hệ

TRANG THÔNG TIN NGHIÊN CỨU MIỀN NÚI

Tài liệu, sách, báo cáo, các tư liệu học thuật xưa và nay có tầm quan trọng không nhỏ trong nghiên cứu cũng như trong học tập. Tuy nhiên các tài liệu, các công trình nghiên cứu thường không được thu thập và cất giữ ở một nơi có hệ thống và có thể đưa đến các độc giả một cách thuận tiện và dễ dàng.

Cách đưa đến cho độc giả các thông tin dễ dàng, nhanh và thuận tiện nhất là môi trường internet thông qua các giao thức quản lý website.

Từ những thực tế đó website nghiên cứu Miền núi ra đời nhằm mục đích tập hợp các bài báo, đã được in ấn, báo cáo nghiên cứu đã được báo cáo có liên quan đến các vấn đề nghiên cứu về miền núi mà nhất là Miền núi Việt Nam.

Các bài đã đăng phần lớn là từ nhóm Nghiên cứu miền núi (uplands working groups) thuộc Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường thực hiện từ những năm 90 đến nay.

Trang này có lớn mạnh hay không là phần lớn là nhờ sự đóng góp bài của các độc giả. Vì vậy có độc giả nào có tài liệu liên quan đến nghiên cứu Miền núi mà muốn đóng góp cho trang xin liên hệ:

Admin

Website: http://research.techngroup.com